سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو

 

 

تولیدات رادیو آرشیو رادیو

نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه قصه های قد و نیم قد در قالب...
برنامه قصه های قد و نیم قد به مدت...
برنامه قصه های قد و نیم قد به مدت...
این برنامه به مدت 45 دقیقه بصورت زنده با...
این برنامه بمدت 60 دقیقه بصورت زنده با...
برنامه قصه های قد و نیم قد به مدت 10...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

این برنامه با ساختار کلامی پیامی آوایی...
این برنامه با ساختار کلامی با موضوع...
این برنامه بمدت 30 دقیقه با ساختار کلامی...
این برنامه با ساختار کلامی پیامی آوایی...
برنامه در انتظار خورشید بمدت 30 دقیقه با...
این برنامه بمدت 30 دقیقه با ساختار کلامی...
آرشیو خبرخوان

نمایش رادیویی هروز ساعت 18:00 به مدت 30...
یکی از دانشمندان بزرگ ایرانی است که در ...
این نمایش داستان پزشک داروسازیست که...
دریا به اتفاق محسن هر دو دانشجوی رشته...
نمایش نیمه گمشده قصه پر غصه دل...
نمایش رادیویی رود آرام بر اساس زندگینامه...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

این برنامه بمدت 30 دقیقه بصورت زنده در...
این برنامه به مدت 60 دقیقه به جهت بررسی...
این برنامه به مدت 60 دقیقه به منظور...
این برنامه به مدت 60 دقیقه به جهت بررسی...
این برنامه به مدت 60 دقیقه به جهت بررسی...
این برنامه به مدت 60 دقیقه به جهت بررسی...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

این برنامه به مدت 90 دقیقه با ساختار...
این برنامه بمدت 60 دقیقه با رویکرد اطلاع...
این برنامه بمدت 90 دقیقه با اجرای مشترک...
این برنامه بمدت 60 دقیقه با رویکرد اطلاع...
این برنامه به مدت 90 دقیقه با ساختار...
این برنامه در خصوص آسیب های اجتماعی ،...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

این ویژه برنامه بمدت 120 دقیقه ای با...
این ویژه برنامه به مناسبت گرامیداشت روز...
این ویژه برنامه به مدت 240 دقیقه در شب...
این برنامه به مدت 120 دقیقه ای (ویژه...
این ویژه برنامه بمدت 60 دقیقه(ویژه...
این برنامه بمدت 60 دقیقه با هدف پر کردن...
آرشیو خبرخوان
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

نظرسنجی برنامه های رادیو

مخاطب گرامی شما شنونده کدامیک از برنامه های زیر می باشید؟

فرکانس های صدای کیش

فرکانس رادیو کیش FM-99.2

صدا ( Radio )

FM

رادیو کیش

99.2( MHz )

رادیو آوا

93.5

رادیو گفتگو

103.3

رادیو صبا

105.1

رادیو ورزش

92

رادیو قرآن

99.9

رادیو نمایش

107.8

 
 

آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان