سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

21 بهمن:فرمان لغو حکومت نظامی توسط امام خمینی (ره) - صفحه محتوای نمایش چهل سالگی

 

 

21 بهمن:فرمان لغو حکومت نظامی توسط امام خمینی (ره)

دانلود

مهندس بازرگان نخست وزیر منصوب امام خمینی در یک سخنرانی در دانشگاه نهران رئوس برنامه های دولت خود را روشن کردند.امام در پیامی به ملت ایران تاکید کردند که سخنگو ندارند.