جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

19 بهمن:بیعت صدها تن از پرسنل نیروی هوایی و زمینی ارتش با امام خمینی - صفحه محتوای نمایش چهل سالگی

 

 

19 بهمن:بیعت صدها تن از پرسنل نیروی هوایی و زمینی ارتش با امام خمینی

دانلود

راهپیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام شد.ساعت 10 صبح صد ها تن از پرسنل نیروی هوایی و زمینی ارتش و همافران با لباس یونیفورم نظامی به مدرسه علوی رفته و به صورت رژه نظامی با امام خمینی بیعت کردند.