سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

18 بهمن:سخنرانی امام خمینی در جمع وکلای دادگستری - صفحه محتوای نمایش چهل سالگی

 

 

18 بهمن:سخنرانی امام خمینی در جمع وکلای دادگستری

دانلود

امام خمینی در جمع وکلای دادگستری در باره توطئه استعمار در مورد تفرقه بین مردم و جدا کردن مردم از روحانیت سخنرانی کرد.شاه در مصاحبه با یکی از جراید اروپایی خود را فرمانده کل قوا و پادشاه خواند.