جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

12 نفر از بانوان کاراته کای جزیره کیش در مسابقات بین المللی اندونزی - نمایش محتوای خبر

 

 

12 نفر از بانوان کاراته کای جزیره کیش در مسابقات بین المللی اندونزی

12 نفر از بانوان کاراته کای جزیره کیش در مسابقات بین المللی اندونزی

راستگو افزود:تا کنون 4 مرحله اردوی آمادگی تیم ملی برگزارشده وآخرین مرحله اردوی آمادگی در دو بخش بانوان وآقایان از تاریخ 12 آبان در تهران برگزار می شود.

مربی تیم کاراته بانوان کیش با اشاره به حضور پررنگ بانوان کاراته کای کیش در اردوی انتخابی تیم ملی  کاراته گفت:بانوان کاراته کای کیش هم دربخش تعداد شرکت کننده وهم در بخش برگزیدگان اعزامی به مسابقات بین المللی اندونزی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد.

وی وضعیت آمادگی بانوان کاراته کا را مطلوب ارزیابی کردوگفت: کاراته کاها ی کیش تمرینات بدنسازی را در دو نوبت صبح وبعد از ظهر زیر نظر مربی بدنسازی انجام می دهند.

مسابقات بین المللی  گوجوریو گوجو کای  اوایل آذر در دو بخش بانوان وآقایان در اندونزی برگزارمیشود