سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

یا راهی خواهیم یافت،یا راهی خواهیم ساخت - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

یا راهی خواهیم یافت،یا راهی خواهیم ساخت


اهتمام دولت سیزدهم برای تغییر نظام پرداخت یارانه ها به نفع ملت و اقشار کم برخوردار «در کشور ، هیچ بن بستی وجود ندارد.»