جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

کودتای داخلی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

کودتای داخلی

Loading the player...

دانلود

با اوج گیری اعتراضات عمومی نسبت به شاه در دی ماه 57 ،حامیان غربی محمد رضا از ادامه سلطنت وی ناامید شده و بقای او در راس قدرت را غیر ممکن می دانند.شاه امیدوار است که ارتش و قوای نظامی بر علیه دولت موقتی که امام خمینی(ره) تشکیل خواهد داد کودتا کرده و زمینه را برای بازگشت وی به قدرت فراهم سازند.در این صورت کشتار مردم در جریان کودتا نیز بر گردن قوای نظامی بوده و شاه از پذیرفتن آن شانه خالی می کرد..در آستانه ورود امام خمینی(ره) به کشور اوضاع به گونه ای است که احتمال وقوع کودتا بیش از هر زمان دیگری به نظر می رسد .دولت بختیار تشکیل شده و امور را به دست می گیرد.