جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

کلید های تربیتی برای والدین تک فرزند - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

کلید های تربیتی برای والدین تک فرزند

دانلود

چند فرزندی دشوارتر از تک فرزندی است اما واقعیت برخلاف این باور است چون والدین فقط یک فرصت غیرقابل تکرار برای تربیت فرزند خود دارند،آنها می خواهند حداکثر تلاش خود را برای دوری جستن از هرنوع اشتباه جبران ناپذیر به کار گیرند.داشتن تک فرزند فشار زیادی بر والدین وارد می سازد. تک فرزندی بسیار ساده تر از چند فرزندی است،اگرچه اختلافاتی میان خواهران و برادران در یک خانواده چند فرزندی پدید می آید،در خانواده های تک فرزند وجود ندارد و تامین هزینه ی تک فرزند سهل تر است و زمان مورد نیاز برای هدایت و راهنمایی آنها نیز کمتر خواهد بود،اما همین شرایط می توانند مشکلات روانی ویژه ای پدید آورند.
اگر شما دارای تک فرزند هستید باید در خصوص تفاوتهایی که ارتباط والدین-فرزند و فرزند-دوستان با خانواده های چند فرزندی دارد مطلع شوید.در این کتاب به تشریح الگوهای رفتاری مشترکی که در مراحل مختلف سنی کودکان تک فرزند وجود دارد خواهد پرداخت و پیشنهادهایی به شما ارایه می شود که در رشد آگاهی اجتماعی و سلامت شخصیت فرزندتان مفید خواهد بود
نویسنده:دکتر کارل پیک هارت
مترجم:دکتر مسعود حاجی زاده