جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

چگونه از بطالت دوری کنیم؟ - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

چگونه از بطالت دوری کنیم؟

دانلود

یکی از نکاتی که سرمایه گرانبهای عمر انسان را رو به نابودی می برد و انسان را دچار خسران می کند،خسران به این معنا که انسان سرمایه اش تمام می شود اما هیچ سودی نصیب او نمی شود بطالت عمر است که ما با بطالت عمرمان سرمایه گرانبهایی را از دست می دهیم و چیزی به دست نمی آوریم .چگونه می توانیم از بطالت و هدر رفتن عمرمان جلوگیری کنیم؟چه کنیم که از این سرمایه گرانبهای عمر حداکثر بهره و استفاده را ببریم؟یکی از نکات مهم برنامه ریزی داشتن برای زندگی است.ما بتوانیم برای زندگیمان برنامه ریزی دقیق داشته باشیم .بزرگان ما که حتی برای دقایق زندگیشان برنامه ریزی داشتند...