سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ویژگیهای معلم و دانش آموز خوب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ویژگیهای معلم و دانش آموز خوب

برنامه تیک تاک
موضوع:ویژگیهای معلم و دانش آموز خوب...
کارشناس:جناب آقای هادیپور -مشاورتحصیلی