جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

ویژه برنامه اصلح - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ویژه برنامه اصلح

Loading the player...

تهیه کننده:محمد احسان خرامید

کارگردان:علی قنواتی

مجری:محمد احسان خرامید

تصویر برداران:مهدی روحی،مجید سلیمی

صدابردار:حمید پور غلامحسینی

ویژه برنامه « اصلح » به تعداد 4 برنامه ۳۰ دقیقه ای با حضور کارشناسان و مسئولین در مورد مشارکت سياسي مردم و نقش آن در نهادينه شدن مردم سالاري ديني و انتخابات ریاست جمهوری تولید می گردد.این برنامه  دوشنبه ها ساعت 21:50 از سیمای مرکز کیش پخش می گردد.

 در این برنامه به موضوعات بررسي نقش مشورت و انتخاب در ديدگاه اسلامي،تبيين مردم سالاري ديني و انتخابات،تبيين جايگاه انتخابات و راي مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران،بررسي جايگاه و اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي، تبيين جايگاه رئيس جمهور در ارتباط با ساير قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران،اهميت جايگاه قوه مجريه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تبيين نقش قوه مجريه در تحقق عدالت اجتماعي،دولت و مسئوليت هاي آن در قبال منافع و امنیت ملي،دولت كارآمد و نقش آن در روابط خارجي فعال،نقش دولت در تقويت اقتدار ملي،تبيين نقش انتخابات در فرآيند توسعه و پيشرفت كشور و حل مشكلات جامعه،بررسي مقايسه اي انتخابات در ايران قبل و بعد از انقلاب،بررسي نقش انتخابات در تعيين سرنوشت كشور،بررسي نقش انتخابات در تحکيم جايگاه بين المللي کشور و... پرداخته می شود.

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می كند كه عده ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. در كشور های مدعی حكومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می شوند.

 درنظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد. با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد..
انتخابات گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می كنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره كشور به یك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص دادند، تفویض می نمایند..

سال تولید: 1395