رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

وظایف نیروی انتظامی در انتخابات - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

وظایف نیروی انتظامی در انتخابات

دانلود

آیا می دانید که :ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت از صندوق ها بوده و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند .

آیا می دانید که: در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی نیروی های نظامی یا نیروی انتظامی همکاری می نمایند.

آیا می دانید که:آرایی که کلا حاوی اسامی از نامزدهای غیر تایید شده باشند باطل می گردند و جزو آراء ماخوذه  محسوب می گردند.