جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

هجوم ملخ ها در فضای مجازی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

هجوم ملخ ها در فضای مجازی

ملخ های عبوری از کیش،به فضای مجازی هجوم آورند