جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

نمایش رادیویی همای و همایون - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش رادیویی همای و همایون

اثر خواجه کرمانی

نویسنده و تنظیم : مهدی قاسمی

بازیگران : رامین فرزاد، صدرالین شجره، توران مرصاد، منیژه زرین، هوشنگ خلعت بری، عباس نوروزی

گوینده وکارگردان: بهزاد فراهانی

همای شاهزاده کشور شام در پی دیدار دلدادگانش که دل به تصویر او سپرده بود و راهی سرزمین چین شده بود شور عشق نگون می شود و آنچنان به شیفتگی می رسد که خود را در او میبیند و او را در خود....

اما دو دل داده فراغت همدمی نمی یابند وهر لحظه می گذرد در اثر توطئه ای از طرف شمسه همسر خاقان چین با هرمان روبرو می شوند وجدایی...

شمسه همسر خاقان براثر بخل وحسد را پیوند را سد می کند و یکی را به سیاه چال و دیگری را به ماتم می نشاند امام اینها و هر آنچه که آدمی می آفریند می گذرد و بار دیگر همای و همایون رو در روی هم مینشیند و غمها و شادهایشان را تقسیم می کنند... قافل از آنکه سرنوشت یا به عبارتی ذهن خاقان چین دگر رقم زده چرا که او نمی خواهد سکان دیارش را به دست بیگانه ای بسپارد بیگانه ای که با وصلت خود و برآمدنش به دربار خاقان  چه بسا حکومت بزرگ چین را دگرگون کند شنیده ای که در پی اینچونین تفکری گوری به ظاهر برای دختر خود می کند و دلدادگان را راهی دیارشان می کند....

این نمایش هروز از ساعت 17:00 از رادیو کیش پخش می شود

سال تولید: زمستان 97