جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

نماهنگ فیلم نسل کشی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

نماهنگ فیلم نسل کشی

Loading the player...

دانلود

خدايا فلسطين ِ ما زخميه
خدايا زمين اوج ِ بي رحميه
دارن پشت هم جون ميدن آدما
خدا درد مظلوم بد درديه
چقدر ديگه داغ و چقدر ديگه اشک
خدا اين يه بارو فقط گوش کن
تورو به غم و حرمته مادرا
صداي تفنگارو خاموش کن
چقدر ميشه طاقت بياري مگه
چقدر ميشه ساکت بمونه بشر
از اين جنگ بي آخره لعنتي
چي ميمونه جز خون ِ دل چشم تر
خدايا ببين داره چي ميکشه
تنش پاره پاره پره تَرکشه
تو اين نسل کشي نه فقط آدما
زمين هم داره ديگه درد ميکشه
يکي ميزنه بي هوا نيمه شب
يکي روزشو مثل ِ شب ميکنه
ميگن مرگ يه بچه پيش پدر
خود ماتمو جون به لب ميکنه
نگاه کن يه کودک يه گوشه داره
تو خون خودش دست و پا ميزنه
نگاه کن يه مادر تو ويرونه ها
داره بچشو هي صدا ميزنه
صداي يه مادر که هست چشم به راه
دعا ميکنه واسه ي بچه هاش
همون که لباس پاره ي دخترش
ميشه زخم کاري واسه گريه هاش