جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

نفرات برتر مسابقات شنا بانوان در جام رمضان - نمایش محتوای خبر

 

 

نفرات برتر مسابقات شنا بانوان در جام رمضان

نفرات برتر مسابقات شنا بانوان در جام رمضان

نفرات برتر مسابقات شنا بانوان در ۷ رده سنی با حضور ۱۰۲ ورزشکار معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز كيش، مسابقات شنا بانوان به مناسبت ماه مبارک رمضان  با حضور102 ورزشکار در 7 رده سنی و در ماده های 25، 50 و 100 متر آزاد و 50 متر قورباغه برگزار شد و  در پایان نفرات برتر  معرفی شدند.
شناگران تیم :
50
متر آزاد  رده سنی   زیر 8  تا 10سال
ریحانه دادو               مقام اول
هلیا علایی                 مقام دوم
روشا رضایی             مقام سوم
100  متر آزاد  رده سنی 11 سال
هانا دهمیانی              مقام اول
محیا غلامی               مقام دوم
آیلا ستها                 مقام سوم
100 متر آزاد  رده سنی 12 سال
آتنا برخان               مقام اول
تینا فعال                  مقام اول
مریم قناتیان            مقام سوم
100 متر آزاد رده سنی 13 تا 14 سال
رها وریسی خانی       مقام اول
مهرانا پیرهادی          مقام دوم
آوا رئوفی نیا            مقام سوم
100 متر آزاد رده سنی 15 تا 17 سال
عسل وفایی              مقام اول
مریم افشاری            مقام دوم
مریم مزینانی            مقام سوم
50 متر قورباغه رده سنی 8 تا 10 سال
ریحانه دادو                 مقام اول
هلیا علایی                  مقام دوم
روشا رضایی               مقام سوم
50 متر قورباغه رده سنی 11 سال
هانا دهمیانی              مقام اول
آیلا ستها                  مقام دوم
محیا غلامی             مقام سوم
50 متر قورباغه  رده سنی 12 سال
تینا فعال                   مقام اول                                                                                                     
آتنا برخان               مقام دوم                                                                                          
آیلین محققیان         مقام سوم     
   50
متر قورباغه  ره سنی 13 تا 14 سال
مهرانا پیرهادی          مقام اول
آوا رئوفی نیا           مقام دوم
رها ویسی خانی      مقام سوم                                                                                                                               
50
متر قورباغه رده سنی 15 تا 17 سال
عسل وفایی            مقام اول
مریم مزینانی         مقام دوم
مریم افشاری         مقام سوم
شناگران عموم :
25
متر آزاد رده سنی 8 سال
مهرانا احمدی            مقام اول
مارال احمدی          مقام دوم
آوا رحیمی             مقام سوم
25 متر آزاد رده سنی زیر 8 سال
فاطمه غفوری            مقام اول
هانا پور آزاد          مقام دوم
آیلین بابایی              مقام سوم
50 متر آزاد رده سنی 9 تا 10 سال
فریما احمدی            مقام اول
آناهیتا کریمی          مقام دوم
النا آدین فر             مقام سوم
50 مترآزاد رده سنی 11 تا 15 سال
یگانه بناوند             مقام اول
پارمیدا پیری          مقام دوم
هلیا واسعی             مقام سوم
50 متر آزاد رده سنی 19 تا 25 سال
نادیا احمدی            مقام اول
یاسمن افشار زاده      مقام دوم
نگین شاهرخیان        مقام سوم
50 متر آزاد رده سنی 26 تا 30 سال
شیوا کرمی                 مقام اول
الهام مهرابی مقدم       مقام دوم
صاحبه پور عسکری  مقام سوم
50 متر آزاد رده سنی 26 تا 30 سال
شیوا کرمی                 مقام اول
الهام مهرابی مقدم       مقام دوم
صاحبه پور عسکری  مقام سوم
50 متر آزاد رده سنی 31 سال  به بالا
عسل باقری                 مقام اول
مریم محمد نژاد         مقام دوم
رضیه حافظی            مقام سوم