سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظام هدفمند و سودمند - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

نظام هدفمند و سودمند


منظور از هدفمندی و هوشمندی در تخصیص یارانه ها چیست ؟
نظام رفاهی کشور ، چگونه شکل می گیرد؟