جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

نبض کیش در بازار می زند - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

نبض کیش در بازار می زند

گزیده ای از سخنرانی امام جمعه محترم کیش
نبض کیش در بازار می زند به هم رحم کنیم. ..