سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

میزگرد هفته - نمایش محتوای صدا

 

 

میزگرد هفته

تهیه کننده:راحله اکبری

گوینده:بیژن منصوری

کارشناسان:آقایان مباشر امینی،سید آقایی

صدابرداران:کوروش یحیی زاده،حسین پناه خواه،نیما نجم

برنامه ميزگرد هفته ويژه انتخابات در ساختار پيامي به مدت 45 دقيقه از صداي مركز كيش پخش مي شود. آيتم های این برنامه شامل: گفتار ،كارشناسي ، گزارش ، تلفن ، پيامك و موسيقي با كلام و بي كلام می باشد.

تبيين ويژگي هاي افراد اصلح ،چگونگي شناخت فرد اصلح ، اهميت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي ،جذب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري ،شهر و روستا و مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي از اهداف مهم این برنامه می باشد.

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می كند كه عده ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. در كشور های مدعی حكومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می شوند.

 درنظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد. با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد..
انتخابات گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می كنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره كشور به یك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص دادند، تفویض می نمایند..

سال تولید: 1396