جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

مفلس کیست؟ - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مفلس کیست؟

دانلود

پیغمبر در جمعی از اصحاب نشسته بودند فرمودند می دانید مفلس چه کسی است؟گفتند:بله،مفلس کسی است که جیب خالی داشته باشد و کلی هزینه زندگی روی دوشش باشد .پیغمبر فرمودند:این برشکسته است مفلس نیست.مفلس آن کسی است که وقتی در صحنه محشر او را می آورند کوله باری از اعمال خیر و صالح روی دوشش است .او را به منزلگاهی به نام مرصاد می آورند .در این منزلگاه حق الناس را محاسبه می کنند .آن کسانی که از ما طلبکارند و ما حقی از آنها زایل کرده ایم جلوی ما می آیند و او باید از آنها حلالیت بطلبد تا بتواند از آنجا رد شود .آنوقت اگر شما حلالیت بخواهید او می گوید باشه من حلال می کنم ولی شما از آن اعمال خوبت به ما بده ،ما حلال می کنیم .پیغمبر می گوید از کیسه خیرش برمی دارند برای او می گذارند تا او حلال کند .وقتی این کیسه تمام شد آنوقت هنوز طلبکارها ایستاده اند .او دوباره می گوید من را حلال کنید .می گویند باشه ما حلال می کنیم ولی از گناهانمان روی دوشت می گذاریم تا بار ما سبک شود .پیغمبر فرمودند مفلس به کسی می گویند که آن اولی که وارد محشر شده بود با کوله باری از اعمال خیر وارد شده بود اما الان که دارد می رود با کوله باری از گناه می رود.