جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

مشاجره بجای مذاکره - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مشاجره بجای مذاکره

دانلود

برنامه تیک تاک
موضوع:مشاجره بجای مذاکره
کارشناس:جناب آقای امیری