جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

مسیر روشن - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مسیر روشن

همانطور که می دانید بیانیه گام دوم نقشه راه مسیر روشن افتخار انقلاب است که رهبر معظم انقلاب درآن با تایید امید به آینده نقش جوانان در برداشتن این گام به سمت آینده بی بدیل می دانند والزامات این جهاد بزرگ برای جوانان را در هفت سرفصل یادآور شده اند که خیلی مختصر به توضیح می پردازیم.

1)علم و پژوهش: قطعاً دانش آشکار ترین وسیله عزت وقدرت یک کشوراست که در دو دهه گذشته توانسته ایم با 11 برابر بیشتر شتاب متوسط علم در جهان ناظرین جهانی را غافل گیر کنیم . امام این راه طی شده فقط آغاز بوده چون ما هنوز از قله های دانش جهان بسیار عقب هستیم وباید به قله برسیم.

2) معنویت واخلاق: باید رشد شور معنوی و وجدان و اخلاق در جامعه اتفاق بیافتد که بی گمان محتاج جهادو تلاش بسیار است.

3)اقتصاد: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است که برای حل مشکلات  موجود باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرا و اقتصاد کشور را درون زا کرد.

4) عدالت ومبارزه با فساد: باید دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین بر رفتاری قاطع درقوای سه گانه حضور داشته باشد چرا که فساد برای نظام جمهوری اسلامی زلزله ویرانگرتر از سایر نظام ها است همچنین غفلت از قشرهای نیازمند بی حمایت نباید بی هیچ وجه مورد قبول قراربگیرد.

5)استقلال و آزادی: استقلال وآزادی فعلی ایران دستاورد خون شهیدان است همه باید از این ثمره شجره طیبه انقلاب حراست کنند.

6)عزت ملی روابط خارجه مرزبندی با دشمن: باید توجه داشت که از مظاهر عزت جمهوری اسلامی بیداری اسلامی در منطقه است و درخصوص روابط خارجی و مرزبندی با دشمن نیز ثمره مذاکره با آمریکا چیزی جز زبان مادی ومعنوی نیست.

7) سبک زندگی: برای مقابله با تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران که زیانهای جبران ناپذیر اخلاقی و اقتصادی ،دینی و سیاسی بر ملت و کشور مازده است باید جهادی همه جانبه و هوشمندانه انجام دهیم.