رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

مستند پشت پرده اتفاقات کارگری خوزستان - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مستند پشت پرده اتفاقات کارگری خوزستان

طراحی سوخته مستندی است که به اقدامات گروه‌های برانداز و تجزیه طلب از دی ماه سال ۹۶ تاکنون برای ایجاد هرج و مرج در کشور اشاره می کند .