جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

مرغ دریایی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مرغ دریایی

پرنده ای با عمر طولانی و بال های گسترده؛ مرغ های دریایی ترجیح می دهند بر فراز اقیانوس به سر ببرند تا روی خشکی و به ندرت در خشکی دیده می شوند، مگر برای جفتگیری، تکثیر و تولید مثل

مرغ های دریایی از طول بال های قوی و نیرومند خود برای سوار شدن بر فراز بادهای اقیانوسی استفاده می کنند و گاهی اوقات ساعت ها بدون استراحت یا حتی یک بار پر و بال زدن در هوا شناور می مانند. آنها روی سطح دریا نیز شنا می کنند، هرچند این موضع منجر به آسیب پذیری آنها در برابر شکارچیان آبزی می شود. مرغ دریایی نیز همانند برخی دیگر از پرندگان دریایی، از آب شور تغذیه می کند.
ثابت شده طول عمر این پرندگان به 50 سال می رسد. آنها به ندرت روی خشکی دیده می شوند و تنها برای تولید مثل دور هم جمع می شوند، که در این زمان کلونی های بزرگی در جزایر دوردست تشکیل می دهند. حاصل جفت گیری یک جفت از این پرندگان، تنها یک تخم است که به نوبت از آن مراقبت می کنند.
مرغان دریایی عمدتا از ماهی مرکب و بچه ماهی ها تغذیه می کنند و از آنجایی که گاهی اوقات کشتی ها را به امید یافتن زباله و پس مانده غذا دنبال می کنند، برای دریانوردان آشنایند.