رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

مرجان ها،موجودات آسیب پذیر - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مرجان ها،موجودات آسیب پذیر

Loading the player...

صخره های مرجانی،با بیشترین تنوع زیستی در میان اکوسیستم های آبی، مراکز تنوع زیستی جهانی هستند و زیست میلیون ها انسان به آنها وابسته است.امروزه این صخره های مرجانی به دلیل آسیب پذیری در مقابل ترکیبی از چندین فاکتور آب و هوایی (گرمایش ،اسیدی شدن آب و افزایش فرکانس و شدت وقایع کرانی آب و هوایی ،عوض شدن مسیر جریانات دریایی و افزایش میزان تابش ماورا بنفش جزو آسیب پذیرترین اکوسیستم ها بر اثر تغییرات آب و هوایی جهانی شناخته می شوند.مرجان های آبسنگ ساز مهمترین عضو ایجاد کننده ی چهار چوب اکوسیستم صخره های مرجانی به حساب می آیند.در خلیج فارس و دریای عمان مرجان های آبسنگ ساز گاه بصورت پراکنده و گاه بصورت صخره هایی با درصد پوشش بالا بصورت حاشیه ای در اطراف جزایر و برخی سواحل پراکندگی دارند. در کنار تغییرات آب و هوایی سریع عواملی از قبیل نفت و آلودگی های نفتی ،ساخت موج شکن ها،رسوبات عملیات عمرانی سواحل،حفاری،صید مرجان و ماهی توسط انسان برای استفاده خوراکی و تزیینی در آکواریم ها،آسیب توسط لنگر قایق ها و آلودگی های فاضلابی به عنوان تهدیداتی بر سلامت مرجان های آب های دریایی جنوبی ایران شناخته می شوند.