رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

مراسم تشت گذاری - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مراسم تشت گذاری

 مراسم تشت گذاری آذری زبان مقیم کیش
مداح: محمدعاملی
تدوین: مهدی روحی