جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

مذاکره آری، مشاجره هرگز - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مذاکره آری، مشاجره هرگز

دانلود

برقراری ارتباط موثر با كودكان و نوجوانان و ایجاد فضایی مناسب برای بیان آنچه در ذهن و قلب آنها وجود دارد از یك سو و اجتناب از هرگونه مشاجره و گوش سپردن به سخنان كودكان، اساسی‌ترین علل اعتماد آنها به پدر، مادر یا مربیان است. اولیا و مربیان می‌توانند با محور قرار دادن اصول مهم و كلیدی علاوه بر برقراری ارتباط سازنده و موثر با فرزندان خود، محیط زندگی آنان را با امنیت و آرامش همراه سازند. آنان در چنین محیطی قادر خواهند بود اعمال و رفتار كودكان و نوجوانان را بر اساس شیوه‌های درست مورد مطالعه قرار داده، رفتارهای خوب را تقویت و رفتارهای نامناسب را اصلاح كنند. نگارندگان در كتاب حاضر نخست به اهمیت گوش دادن به سخنان كودكان و نوجوانان و نقش معجزه‌آسای آن در پیش‌گیری از مشاجره‌ها اشاره كرده و سپس موضوعاتی از این دست را مطرح ساخته‌اند: چگونگی گوش دادن به فرزندان در سنین مختلف، اجتناب از منازعات، استفاده از فرصت‌های مختلف برای با فرزند بودن، احترام به كودكان، چگونگی مواجهه با مجادلات و مشاجره‌های اجتناب‌ناپذیر، هماهنگی و تفاهم والدین، و رقابت فرزندان در خانواده