سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

ماهی شانک - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

ماهی شانک

Loading the player...

ماهی شانک ، دارای گوشت لذیذ می باشد و به مقدار زیاد یافت می شود .رنگ آن مخلوط نقره ای وخاکستری است. فرم و رنگ بدن: بدن مرتفع و فشرده بر روی چشمها یک بر آمدگی مشخص وجود دارد.رنگ بدن خاکستری کم رنگ تا متمایل به سفید، باله های شکمی و مخرجی متمایل به سفید با هاله زرد رنگ و باله دمی زرد روشن با حاشیه سیاه است و بالای سرپوش آبششی دارای یک لکه تیره و سرپوش آبششی دارای یک خار کوتاه و کند است.

باله ها: باله پشتی دارای ۱۱شعاع سخت و ۱۲-۱۱ شعاع نرم .باله مخرجی دارای ۳شعاع سخت و ۹-۸ شعاع نرم است. شعاع سخت دوم از باله مخرجی پهن و خیلی بلند است.

فلس: بر روی خط جانبی دارای ۵۰-۴۸ فلس و فلسها شانه ای است.خط جانبی موازی با خط پشتی است.

دندان: در هر فک دارای ۷-۴ دندان بزرگ و کم و بیش فشرده در جلو و به دنبال آن ۳ تا ۵ ردیف دندان آسیایی شکل است.دهان انتهایی تا اندازه ای مایل به طور متوسط قابل ارتجاع است.

طول: بیشینه درازای بدن 30cm و طول استاندارد آن21cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی و پرده های آبششی جدا از هم بدون قطعه رابط است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی: در آبهای ساحلی کم عمق و در نزدیک کف و یا روی بسترهای شنی و گلی و روی منطقه فلات قاره و گاهی اوقات در مصبها دیده می شوند و شنای نسبتا کندی داشته و در عمق 50 متری زیست می کند و وارد مصبها نیز می شوند.

تغذیه: گوشتخوار بوده و از بی مهره گان مختلف نظیر کرم ،سخت پوستان و نرمتنان تغذیه می کنند.