رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

قصه فصل ها - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

قصه فصل ها

یادت هست چند ماه پیش را می گویم انتظار پاییز را می کشیدیم برایش ذوق داشتیم اکنون پاییز نفسهای آخرش را می کشد به همین زودی تمام شد خیلی فکر ها برایش داشتی نه...

خیلی خاطره ها خواستیم بسازیم که نشد خوب تمام عمر در آخر این تویی که خودت را تنها می یابی تنهای تنها...

تنهای تنها میان اتفاقهای که نیوفتاد

پس بخند پس بخند با تمام نداشته هایت برقص به حال خوبت وعده فلان فصل وفلان روز و فلان شخص را نده