رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

قرارگاه های رسانه ای اربعین در نقاط مرزی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

قرارگاه های رسانه ای اربعین در نقاط مرزی

قرارگاه های رسانه ای اربعین در نقاط مرزی

مرز میرجاوه

http://instagram.com/Arbaeentv_Mirjaveh

مرز شلمچه

http://t.me/Arbaeentv_Shalamcheh

مرز مهران

http://t.me/Arbaeentv_Mehran

مرز چزابه

http://t.me/Arbaeentv_Chazabe

مرز خسروی

http://t.me/Arbaeentv_Khosravi