جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

قدردانی هنرمندان از پزشکان و پرسنل درمانی بیمارستان کیش - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی هنرمندان از پزشکان و پرسنل درمانی بیمارستان کیش

هنرمندان با حضور در بیمارستان کیش از پزشکان و پرسنل درمانی این بیمارستان تقدیر کردند