سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

فقر مردم و سفر تفریحی شاه - نمایش محتوای دهه فجر.

 

 

فقر مردم و سفر تفریحی شاه

با وجود فقر و عقب ماندگی مفرط مردم کشور در دوره شاه پهلوی هیچ نگرانی به سفرهانی تفریحی خارج از کشور می رود اسدلله علم در خاطرات روز30 بهمن 1348 می نویسد امروز بعدازظهر که به حضور شاه رفتم وسط کار ماساژ و حمام بودند 2 ساعتی با هم صحبت کردیم عرض کردم به نظر من ایشان هم در ورزش و هم درفعالیتهای شبانه افراط می کنند به تذکرم خندید باردیگر پیشنهاد کردم به حدکافی خارج از مملکت بوده ایم  وبهتر است برگردیم مثل اینکه دنیا را برسر خراب کرده باشم اما وظیفه من ایجاد می کرد که به اطلاع برسانم که پادشاه ایران نمی تواند 45 روز را خارج از وطنش و صرفا برای استراحت سرگرمی بگذرانند مردم این چیزا را تحمل نمی کنند.