رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

فرداي روشن - نمایش محتوای صدا

 

 

فرداي روشن

تهیه کننده:غلامحسین خسروی

نویسنده:بیژن منصوری

گوینده:بیژن منصوری

صدابرداران:کوروش یحیی زاده،نیما نجم،حسین پناه خواه

برنامه «فرداي روشن» ويژه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که در ساختار پيامي به مدت 30 دقيقه از صداي مركز كيش پخش مي شود.هدف از تولید این برنامه جذب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري و تبيين مفهوم انتخابات و ويژگيهاي فرد اصلح می باشد.

  آيتم هاي این برنامه شامل: گفتار،گزارش ، كلام رهبري ،موسيقي با كلام وبي كلام ،كارشناسي،تلفن و پيامك ، آنونس مي باشد.

نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب می كند كه عده ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور و تعیین چارچوب اداره آن را بر عهده بگیرند. در كشور های مدعی حكومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می شوند.

 درنظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد. با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد..
انتخابات گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می كنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره كشور به یك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص دادند، تفویض می نمایند.

سال تولید: 1396