جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

فرانسه درخون - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

فرانسه درخون

درپی نا آرامی های خیابانی روز شنبه در پاریس،رئیس جمهور فرانسه خشونت ها را محکوم کرده است.