جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

عروسی در شاهسون - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

عروسی در شاهسون

Loading the player...

دانلود

استان اردبیل از ایل ها و عشایر متعددی برخوردار است كه مهم ترین و منسجم ترین آن ها ایل های شاهسون و ارسباران هستند كه درمناطق گوناگون استان پراكنده شده اند. ایل شاهسون ازمهم ترین و معروف ترین ایل های استان های اردبیل و آذربایجان شرقی به شمار می رود كه دارای پیشینه تاریخی زیادی بوده و از ویژگی های خاص اجتماعی- فرهنگی برخوردار است. اعضای این ایل دام دار هستند و از مراتع سرسبز كوه های خطه اردبیل استفاده می كنند. عشایر ارسباران نیز در نواحی كوهستانی به سر می برند و قلمرو عمده آن ها بخش باختری دشت مغان است. عشایر خلخال در نواحی كوهستانی و جنگلی شهرستان خلخال زندگی می كنند.
شاهسون ها جشن های خود را درمیدان برگزار می كنند و در عید های مذهبی از جمله عید قربان و عید فطر پس از نماز عید به دید و بازدید یك دیگر می روند. مراسم ها و آداب ازدواج در میان این ایل از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی پسری خواهان دختری است دو نفر از ریش سفیدان ایل را به چادر پدر دختر می فرستد و آن ها در صورت توافق عهد و پیمان می بندند و خیلی به آن اهمیت می دهند. پس از خواستگاری؛ خانواده داماد برای عروس هدایایی از قبیل: روسری، گردن بند، آینه، پارچه و شیرینی می برند. چند روزمانده به تاریخ عروسی از مهمانان دعوت به شركت در مراسم می شود. مهمانان هدایایی به همراه می آورند و به محض نزدیك شدن مهمانان؛ داماد و همراهان وی به اتفاق نوازندگان سازهای محلی به استقبال آن ها می روند. مهمانان شام را در چادر خانواده داماد می خورند و مبلغی به آشپز و آبدارچی هدیه می كنند. این مراسم چند روز ادامه دارد و در روز آخر مهمانان به خانه عروس رفته و عروس را همراه خود به چادر داماد می آورند. زمانی كه عروس قصد خروج از منزل پدر را دارد، یكی از افراد خانواده او كمربند زیبای طلایی به كمر او می بندد، سپس عروس با آینه و جهیزیه خود به سمت خانه داماد حركت می كند. هنگامی كه عروس به چادر داماد نزدیك شد، داماد سیب سرخ یا دسته گلی به طرف او پرتاب می كند كه دراین موقع سواركاران هر یك به نوبه خود به نمایش های محلی می پردازند