جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شیشه عمر شاه - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

شیشه عمر شاه

Loading the player...

دانلود

نیکسون که تازه یک ماه بود بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده بود ،ویلیام اسکرنتون را مامور بررسی وضعیت اوضاع خاور میانه کرد. اما اولین مقصد از قبل انتخاب شده بود.«ایران» آمریکا سالها بود که در ایران مثل خانه خودش احساس راحتی می کرد .ماجرایی که از مرداد 32 آغاز شد.وقتی که می رفت حکومت پهلوی برای همیشه طومارش پیچیده شود آمریکایی ها با طرح یک نقشه حساب شده دوباره محمد رضا را در صفحه شطرنج سیاست خاورمیانه ظاهرا در نقش شاه اما واقعا در جای سرباز نشاندند.