رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

شکوه چهلم / نمایش اقتدار مردم کیش - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

شکوه چهلم / نمایش اقتدار مردم کیش

مردم همیشه در صحنه جزیره کیش با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند.