رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

شهید حسن باقری - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

شهید حسن باقری

این مستند کوتاه، نگاهی دارد به گوشه ای مختصر از خاطرات شهید حسن باقری ، نقل خاطره از کتاب چشم بیدار حماسه نوشته محمد خسروی راد.

 زمان و مکان خاطره سال 1360 خرمشهر آماده سازی عملیات والفجر درتاریخ 9/11/1361 در آماده سازی عملیات والفجر در فکه براثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند