جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

شفافیت برای ایران - نمایش محتوای انتخابات

 

 

شفافیت برای ایران

با یک کلیک و جستجوی ساده در اینترنت می توانیم ببینیم که هر مجلس یک صحن عمومی دارد که علاوه بر رئیس مجلس و هیأت رئیسه ،همه نمایندگان در آن حضور دارند .این ویژگی صحن تمام پارلمان هاب دنیاست.اما یک رویکرد می تواند صحنی متفاوت و در ادامه مجلسی متفاوت به وجود آورد.

این رویکرد شفافیت است و باور کنید این تفاوتی که شفافیت به وجود می آورد ،شگفت زده تان می کند برای اینکه بهتر بفهمیم یک صحن شفاف چیست ،اول باید بدانیم یک صحن غیر شفاف چیست .

یک صحن غیر شفاف صحنی است که در آن ما،یعنی عموم مردم از دستور جلسات مجلس ،خبر نداریم نمی دانیم نمایندگانی که به آنها رای دادیم در جلسات حاضرند یا غیبت دارند.اصلا در مورد موضوعات چطور اظهار نظر می کنند .به طرح ها و لوایح چه رایی می دهند و یا اصلا رای می دهند یا نه...