سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

شرکت همانند ساز بافت کیش - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

شرکت همانند ساز بافت کیش

Loading the player...

دانلود

این شرکت در چهار گروه تولید محصول فعالیت دارد؛ یک گروه محصولات بافت سخت است مانند انواع بافت‌های استخوانی که فرد دهنده بر اساس تمام بیماری‌های عفونی مهم با بهترین تست‌های ممکن مانند تست‌ها یپرئوتئینی و تست‌های مولوکولی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا مطمن شویم هیچ عامل بیماری زایی مانند انواع هپاتیت‌ها، HIV و... ندارد. و به هیچ عنوان به سبب محصولات این شرکت بیماری منتقل نمی‌شود
گروهی دیگر از محصولات شرکت؛ محصولات قلبی و عروقی است
گروه سوم محصولات تاندون‌ها و لیگامنت ها هستند. اما گروه چهارم محصولات این شرکت شامل بافت نرم و عموما محصولات پوستی می‌شود