رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

شادی مومن - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

شادی مومن

دانلود

امام صادق (ع) می فرمایند:مومن را در قبرش قرار می دهند یک صورت خوش با او وارد قبر می شود به او می گوید نترس.سر او را گرم می کند تا قیامت برپا می شود.