جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

سیاه ترین روز فلسطین - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سیاه ترین روز فلسطین

گذری بر یکی از شوم ترین و سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر

رژیم صهیونیستی 72 سال پیش ،پس از کشتار و آواره ترین صدها هزار مسلمان بی گناه فلسطینی،اعلام موجودیت کرد. ایده تشکیل اسرائیل در داخل یک کشور مستقل عربی ،نخستین بار (تئودورهرتزل)در نخستین کنگره صهیونیسم در سال 1898 در سوئیس مطرح کرد هرتزل برای عملی شدن پروژه صهیونیسم،موافقت قدرت های بزرگ بویژه انگلستان را جلب کرد از میان سه کشور،فلسطین،قبرس و اوگاندا برای ایجاد (کشور جعلی اسرائیل ) فلسطین انتخاب شد .چهار سال بعد سازمان جهانی صهیونسیم با تشکیل صندوق ملی یهود،خرید زمین در فلسطین را آغاز کرد زمین های خریداری شده توسط صندوق ملی یهود ، بعنوان دارایی غیر قابل انتقال یهودیان محسوب می شد. به این ترتیب رژیم صهیونیستی در سال 1948 یک روز پس از خروج آخرین سرباز انگلیسی از فلسطین تشکیل شد.

از آن پس روز نکبت بعنوان مفهومی از رژیم غاصب اسرائیل در جهان شهرت یافت