سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

سومین مرحله اردوی منتخبان ژیمناستیک هنری مردان کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

سومین مرحله اردوی منتخبان ژیمناستیک هنری مردان کشور

سومین مرحله اردوی منتخبان ژیمناستیک هنری مردان کشور

سومین مرحله اردوی منتخبان ژیمناستیک هنری مردان کشور

سومین مرحله اردوی منتخبان ژیمناستیک هنری مردان کشوردرجزیره کیش اغاز شد.

اردو باحضور 9ورزشکار از استانهای اردبیل/تهران/فارس /کرمان/مازندران و مرکزی تا 20 اسفنددر خانه ژیمناستیک این جزیره برپا خواهدبود.

ژیمناست کاران زیرنظر محمد آذربی،سرمربی وکادرفنی تمرین می کنند.

اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان کشور آقایان اشکان اوزی نژاد ازاردبیل/ ایمان خاموشی ازتهران/ امیرمهدی احمدکهنی واشکان اوزی نژاد از کرمان /سعید رضاکیخاازفارس/هادی خناری نژاد،نیماعزیزی وسامان مدنی از مازندران هستند.