جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

سنندج - نمایش محتوای نورور

 

 

سنندج

مردم سنندج به هنگام تحویل سال ، آینه تمام قد سنگی یا نیم قدر را به دیوار تکیه داده و در دو طرف آن شمعدانی با شمع روشن قرار می دادند. جلوی آینه سفره کوچک سفیدی پهن می کردند که روی آن سمنوی تزئین شده با روبان قرمز تخم مرغ رنگ شده ،ماهی، شیرینی آجیل و تنگ های رنگا رنگ شربت قرار می دادند پدر خانواده وضو می گرفت و با تحویل سال برای خانواده و آشنایان دعا میکرد. در قدیم مردم از روی تقویم های جیبی منتجم باشی یا تقویم پیوندی کردستانی ساعت و دقیقه سال تحویل را می دانستند .ازجمله چیزهایی که قبل از عید توسط بچه ها تهیه میشد(نوروز نامه) بود نوروزنامه عبارت از یک صفحه سفید بود که در بالای آن اشکالی مانند سماور ، قلیان ، سمنو ، تخم مرغ رنگ شده ، شیرینی و مالی نقاشی میشد وپایین آن در چهار ستون اشعاری که هر مصرع در یکی ازسطرهای این ستون ها جای می گرفت می نوشتند. بچه ها اشکال را رنگ آمیزی کرده و موقع تحویل سال به پدر و مادر خود می داند و عیدی طلب میکردند.