رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

سنجش فشار خون مدیرکل و کارکنان صدا وسیمای مرکز کیش - نمایش محتوای خبر

 

 

سنجش فشار خون مدیرکل و کارکنان صدا وسیمای مرکز کیش

همزمان با اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون مدیرکل و کارکنان صدا وسیمای مرکز کیش دراین طرح شرکت کردند