جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

سلیمانی هسته ای - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سلیمانی هسته ای

چند روز قبل از شهادت، رونمایی از کیت تشخیص فوری کرونا