رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

سبک زندگی-قناعت - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سبک زندگی-قناعت

Loading the player...

قناعت

ماه رمضان،ماهی است که خدای تبارک و تعالی روزه در آن را برای بندگان خودش فرض و واجب دانست.یازده ماه هر کدام از بندگان خدای تبارک و تعای روزها آزادند،هرگونه که می خواهند غذا بخورند،هر نوشیدنی که در شرع مقدس اسلام اجازه آن داده شده است را بنوشند.یک ماه باید روزه بگیرند و سالم باشند خدای تبارک و تعالی در این یک ماه روزه داری ده ها درس بسیار ارزشمند برای جامعه انسانی جعل فرمود.یکی از این درس های بسیار ارزشمند برای هر انسانی درس قناعت است.یعنی به میل ها به صورت کنترل شده پاسخ دادن.طبیعی است هر انسانی میل ها و گرایش هایی دارد.میل ها و گرایش ها باید در یک چهار چوب منظم ،منطقی و شرعی کنترل شود.ماه مبارک رمضان،تمرین این کنترل هاست.در این ماه روزها روزه داریم.حق نداریم چیزی بخوریم و بیاشامیم.از ساعت مشخصی باید روزه آغاز شود.در ساعت مشخصی روزه ختم پیدا می کند.چون ماه رمضان،در ماه قمری است.در فصل های مختلف ،ما شاهد ماه مبارک رمضان هستیم.این جور نیست که ماه رمضان ،یک ماه زمستانه یا تابستانه باشدگاهی اوقات ماه رمضان در زمستان است که روزهایی بسیار کوتاه است و گاهی اوقات ماه رمضان در تابستان است که روزهایی بسیار طاقت فرسا،گرم و طولانی است.16-17 ساعت مبارزه با خواسته های درونی یعنی تمرین قناعت در زوایای مختلف در زندگی انسان.