جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

سبک زندگی اسلامی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی

در بحث زندگی آنچه مورد بررسی قرار می گیرد "سبک زیستن" است. به همین دلیل مقتضی است قبل از بررسی "سبک زندگی"، خود مفهوم زیستن و هدف زندگی به طور دقیق مشخص شود و سپس در گام بعدی، در خصوص وضعیت زندگی و سبک آن بحث و بررسی انجام شود.

در بررسی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری به این پرسش بر میخوریم که "هدف زندگی چیست؟" رفتاراجتماعی و سبک زندگی ، تابع تفسیر ما از زندگی است. هر هدفی که ما برای زندگی تعیین کنیم ، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می کند.

بعضی گمان می کنند که این حرفها ساده و پیش پا افتاده است. اما نباید فراموش کرد که هرفردی با واقعیت یا خیالی به زندگی خود معنی می بخشد. صورت زندگی کنونی ما تنها شکل ممکن و بهترین شکل موجود در زندگی نیست . برخی از بخش هایی که امروز آن را جزو  ضروریات می دانیم در گذشته ای نه چندان دور اصلا وجود نداشته است و نیز جای برخی بخش ها در زندگی امروز خالی است که بودنش زندگی را بسیار بهتر می کند. نباید فراموش کرد که بودن و نبودن یک بخش در زندگی به عالمی بر می گردد که شخص برای خود ساخته است.

به طور خاص در بحث سبک زندگی ایرانی – اسلامی، به تضاد آشکار بین فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی – ایرانی بر می خوریم . در فرهنگ ایرانی – اسلامی زندگی و خوب و بد بودن آن، بر اساس آخرت گرایی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی، پایه گذاری شده است. اما درست در نقطه مقابل آن، فرهنگ غربی است که بر مبنای مکتب لذت گرایی و هدف غایی بودن زندگی دنیوی استوار است.

این دو دیدگاه در وضعیت سبک زندگی ، خوب و بد بودن آن و برنامه ریزی برای اصلاح آن تاثیر بسیاری دارد.

جهان بینی اسلامی مبتنی بر سه اصل است:

  • اعتقاد به خدای یگانه
  • اعتقاد به معاد و زندگی ابدی در عالم آخرت
  • اعتقاد به مبعث پیامبران توسط خداوند برای هدایت بشری به سوی کمال نهایی و سعادت دنیا و آخرت

این اصول سه گانه در واقع پاسخ هایی است برای اساسی ترین سوالاتی که برای هر انسان آگاهی مطرح می شود.

مبدا هستی و پایان زندگی چیست؟ از چه راهی می توان بهترین برنامه زیستن را شناخت؟

تعریفی که مطابق این جهان بینی از زندگی در دنیا ارائه می شود، تعریفی جامع و کامل و مردود کننده ی ادعاها و نگرش موجود در جهان بینی مادی است

در جهان بینی الهی ، زندگی دنیوی ابزاری برای نیل به زندگی اخروی است.

حضرت علی (ع) در خطبه 133 نهج البلاغه می فرمایند : همانا دنیا آخرین دیدرس انسان کور است و فراتر از آن را نمی بیند. اما شخص بینا و با بصیرت نگاهش را از دنیا فراتر برده و می داند که سرای حقیقی در ورای این دنیا است. پس بینا از دنیا دل بر می کند و کور به آن روی می آورد. شخص با بصیرت ،از آن توشه بر می دارد و فرد کور دل برای آن توشه فراهم می آورد.