جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

زنده بگور کردن دختران در هند - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

زنده بگور کردن دختران در هند

Loading the player...

دانلود

در بعضی از روستاهای هند زنده بگور کردن دختران هنوز مرسوم است.

دختری به نام ساروج یک نجات یافته است که توسط مادرش و موافقت پدرش نجات یافته است و خانواده او مجبور به ترک روستا شده اند. ساروج دختر سوم خانواده است ولی دو دختر اول توسط مادرشان کشته و رنده بگور شده اند که مادر به این این امر اعتراف کرده است.

زنده بگور کردن دختران به گفته مادر خانواده هنوز یک رسم است و به خواست مادر و خواهر شوهرش دختران خود را زنده بگور کرده است.