جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

زمستان کیش - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

زمستان کیش

با مساعد شدن آب و هوا و کاهش گرما، توسعه فضای سبز اعم از خاکریزی، بهسازی و آماده سازی، تهیه و کاشت گل های فصلی در نیمه های زمستان در جزیره کیش آغاز می شود.در واقع اینجا هوا بهاریست و دما حدود 23 – 22 درجه است..